Name Year Name Year
Dr. M. Visvesvaraya 1941 Shri K.V. Srinivasan 1979
Shri Murarji J. Vaidya 1954 Shri N.M. Desai 1980
Shri S.N. Haji 1956 Dr. I.P. Poddar 1981
Shri N.D.Sahukar 1958 Shri Sumant J.Patel 1982
Shri G.V.Puranik 1960 Shri M.K. Mohta 1983
Shri Prabhu V.Mehta 1962 Shri Suresh Mehta 1984
Shri Hansraj Gupta 1964 Shri P.Maruthai Pillai 1985
Shri B.D. Somani 1966 Shri K.K. Khandelwal 1986
Shri Y.A.Fazalbhoy 1968 Shri Yograj Chauhan 1987
Dr. Pranlal J. Patel 1969 Shri R.M.Dujodwala 1988
Shri S.M.Dahanukar 1970 Shri Kamal M. Morarka 1989
Shri K.N. Modi 1971 Shri Vijay G. Kalantri 1991
Dr. B.V.Bhoota 1972 Shri V.Mohan Rao 1994
Shri Ram Agrawal 1973 Shri K.Dujodwala 1995
Dr. S.K. Somaiya 1974 Shri P.S. Kalani 2000
Shri Bipinbhai V.Mehta 1975 Shri Babulal Todi 2002
Shri S.P.Mandelia 1976 Shri A.K.Sen 2006
Shri M.R.Shroff 1977 Shri N.Tarachand Dugar 2012
Shri K.G. Khosla 1978 Shri K E Raghunathan 2016

Shri Rajiv Ranjan is the National President from 2023.